Data Workshops - Dates Ateliers_UPDATE 18.04.2018

Voorwaarden voor volgen van workshops onder leiding van Danny Use.

Workshops worden georganiseerd voor onze klanten/leerlingen om de door hen hier aangekochte bomen (of bomen hier reeds onder begeleiding),  onder professionele leiding naar een hoger niveau op te bouwen. Een boom opbouwen naar beter niveau vraagt een opvolging van gemiddeld twee maal per jaar hier op workshops anders heeft het geen zin. Wanneer u de keuze maakt om de boom zelf of onder leiding van iemand anders op te bouwen of om de opbouwfase te onderbreken voor een jaar of langer,  heeft het geen zin meer om er daarna terug mee op workshop te komen. Wij willen onze plaatsen reserveren voor onze klanten die onze manier van opbouw vanaf aankoop willen volgen.

Voor een eerste deelname of voor opstart nieuw project vragen wij u persoonlijk langs te komen in de zaak, alles kan dan besproken worden en eventueel een datum voor een workshop ingepland.

Bedankt voor uw begrip.

 

Periode werkzaamheden zie link:
http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/periode-wer...
 
Wij zijn gesloten tussen 12u & 13u, tenzij anders vermeld.
 
Data workshops.
 
Er kunnen ook nieuwe bomen/projecten opgestart worden op de workshops, behalve op specifieke verpotting workshops.
 
Workshop vrijdag 20 april 2018 van 13u15 - 17u15
Maximum 6 personen - Lesgeld 35€ pp.
Rudy VDW, Hannes, Etienne & reinhilde, Stefaan L. & Joachim Mass.
VOLZET.
 
Workshop zaterdag 21 april 2018 van 9u15 - 13u15
Verpottingen & andere.
Maximum 6 personen - Lesgeld 35€ pp.
Stefaan V.,  Brecht V., David R., Danny DMeu. & Johnny DV & Geert VSl.
VOLZET.
 
Workshop zaterdag 28 april 2018 van 9u15 - 13u15
Maximum 5 personen - Lesgeld 35€ pp.
Harald Lem., FRanky DM, Steve G., Dieter vdg, & Joachim Mass.
VOLZET.

 
Workshop vrijdag 04 mei  2018 van 13u15 - 17u15
Maximum 6 personen - Lesgeld 35€ pp.
Tom Ha., Peter VRi, Ludo VRi , Werner Ga., Nathan VH. & Arlette.
VOLZET.
 
Workshop zaterdag 12 Mei 2018 van 9u15 - 13u15
Bonsai tentoonstelling klaar maken.
Workshop voor leerlingen die bomen op de KBK Ten tentoonstellen.
Gelieve mee te brengen: Natuurlijke olie (bvb olijfolie, lijnolie...),Vod(den) & spons, Jin middel (evt hier te koop), Penseel, eventueel visdraad, verschillende korte mossoorten, snoeimateriaal (evt hier te koop), fijnste akadama korrel (evt hier te koop), accentplanten... jullie bomen voor de tentoonstelling.
Lesgeld 25€ pp.
Koen Gh.,Pieter VL., Bart DH
7 Plaatsen vrij.

Zaterdag 19 mei van 9u - 17u bekleden van de achterwanden en de tafels voor de tentoonstelling., iedereen is welkom om een handje toe te steken.

Het ware handig om te weten wie kan komen helpen zodat we een lijst kunnen maken en groepen met in iedere groep minimum iemand met ervaring.

Workshop woensdag 30 mei  2018 van 13u15 - 17u15
Maximum 6 personen - Lesgeld 35€ pp.
Roland C., Stijn Str., Hannes, Christophe H., Joachim Mass. & Danny DMeu.
VOLZET
 
De workshops kunnen doorgaan indien volzet.
Er volgen nog meerdere data later.
Indien alle data volzet zijn mogen er altijd suggesties worden gedaan, we bekijken dan of het mogelijk is.
 
 
 INSCHRIJVEN KAN PER MAIL NAAR ginkgo1@telenet.be
 

Conditions pour prendre des ateliers sous la direction de Danny Use.

Des ateliers sont organisés pour nos clients / étudiants pour construire les arbres qu'ils ont achetés ici (ou les arbres ici déjà sous guidance) sous la direction d'un professionnel pour les construire vers un plus haut niveau. Construire un arbre vers un meilleur niveau nécessite un suivi d'une moyenne de deux fois par an ici sur les ateliers, sinon cela n'a aucun sens. Quand vous faites le choix de construire l'arbre vous-même ou sous la direction de quelqu'un d'autre ou d'interrompre la phase de construction pendant un an ou plus, cela n'a aucun sens d'y revenir par la suite. Nous voulons réserver nos places pour nos clients qui veulent suivre notre façon de construire à partir de l'achat.

Pour une première participation ou pour le démarrage d'un nouveau projet, nous vous demandons de venir dans notre bonsai centre en personne, tout peut alors être discuté et éventuellement une date pour un atelier prévu.

Merci pour votre compréhension.

 

Période pour les Ateliers:

http://dannybonsaicenterginkgo.skynetblogs.be/periode-wer...

Nous sommes fermé entre 12h et 13h

 
 
Workshop samedi 14 avril 2018 de 9h15 - 13h15.
Rempotages.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Alain Sch., Bart DH., Marnic DT., Davy D'H. , Ferre & Danny DMeu.
COMPLET.
 
Workshop vendredi 20 avril 2018 de 13h15 - 17h15.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Rudy VDW, Hannes,  Etiennen & Reinhilde, Stefaan L. & Joachim Mass.
COMPLET.
 
Workshop samedi 21 avril 2018 de 9h15 - 13h15.
Rempotages.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Stefaan V., Brecht V, David R., Danny DMeu. & Johnny DV & Geert VSl.
COMPLET.
 
Workshop samedi 28 avril 2018 de 9h15 - 13h15.
Rempotages.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Harald Lem., Franky DM, Daniel K., Steve G., Dieter VDG. & Joachim Mass.
COMPLET.
 
Workshop vendredi 4 mai 2018 de 13h15 - 17h15.
Rempotages.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Tom Ha., Peter VRi., Ludo VRi (sous réserve), Werner Ga., Nathan VH. & Arlette.
COMPLET.
 
Workshop samedi 12 mai 2018 de 9h15 à 13h15
Préparer les bonsaïs pour l'exposition.
Atelier pour les étudiants qui exposent des arbres sur le KBK Ten.
S'il vous plaît apporter: huile naturelle (huile d'olive, huile de lin ...), chiffon(s) & éponge, Liquide à Jin  (éventuellement en vente ici), pinceau, éventuellement fil de poisson, diverses espèces de mousse courte, matériels (Scisseaux,...éventuellement disponible ici), le grain le plus fin d'akadama (en vente ici), les plantes d'accent ... vos arbres pour l'exposition.
Tarif 25 € pp.
Koen Gh., Pieter VL,
8 places de libre.
 
Workshop mercredi 30 mai 2018 de 13h15 - 17h15.
Maximum 6 personnes - Prix cours 35€ pp.
Roland C., Stijn Str., Hannes, Christophe H., Joachim Mass. & Danny DMeu.
COMPLET.
 
 Vous pouvez vous inscrire par mail à ginkgo1@telenet.be
 
 
 

Posted by Danny Ginkgo Use Permalink | Comments (0)

The comments are closed.